نویسنده = محمد نوابی
تعداد مقالات: 9
1. الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

محمد نوابی؛ شهرام حسینی


2. مدل سازی و کنترل تلاطم سوخت و اثر آن روی وضعیت فضاپیما

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-22

محمد نوابی؛ علی داودی


4. کنترل بهینة غیرخطی مسئلة ملاقات و اتصال فضایی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

محمد نوابی؛ مهدی رضا اخلومدی