تحلیل،طراحی و بهینه‌سازی حفاظ تشعشعی چندلایه برای قطعات الکترونیکی ماهواره

کاووس قوردوِئی میلان؛ علی صدر؛ سیدحسن صدیقی؛ حمیده دانشور

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 71-76

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1246

چکیده
  در این مقاله، هدف طراحی لایه‌های حفاظت تشعشعی برای محیط‌های الکترونی و پروتونی می‌باشد که برای همه‌ی شرایط فضایی و تمامی مدارها قابل استفاده باشند. بعد از انجام طراحی و انتخاب تعداد لایه‌ها، حفاظ مدنظر با کمک نرم‌افزارهای متلب و MCNPX، تحلیل و بهینه‌سازی شده است. بهینه‌سازی، از طریق نرم‌افزار متلب و الگوریتم ژنتیک به‌گونه‌ای ...  بیشتر

طراحی آنتن ضد اختلال GPS غیرمسطح با استفاده از آنتنهای جهتدار

علی صادق زاده؛ سیدحسن صدیقی؛ محمد سلیمانی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 63-68

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.192364.1212

چکیده
  در این مقاله آنتنی با هفت عنصر برای دریافت سیگنال GPS روی ساختاری غیر مسطح طراحی شده است که در برابر جمینگ مقاوم بوده و با قطع و وصل کردن تغذیه‌ی عنصر‌ها در زوایای فراز4 و سمت5 مشخصی ایجاد صفر در الگوی تشعشعی می‌کند. در این ساختار از هفت آنتن پچ استفاده شده است که هر کدام روی یک وجه ساختار قرار می‌گیرند و هر عنصر به کمک یک تغذیه قطبش دایروی ...  بیشتر

طراحی و ساخت یک آنتن آرایه ای بازتابنده دو قطبشی برای کاربردهای ماهواره ای

علیرضا حشمتی معز؛ سیدحسن صدیقی؛ محمد سلیمانی؛ محمد خلج امیرحسینی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 97-102

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.110020

چکیده
  در این مقاله طراحی ساختار آنتن آرایه‌ی بازتابنده‌ای با یک زیر لایه و استفاده از فاصله هوایی در باند فرکانسی Ku و فرکانسی که به دریافت و ارسال سیگنال مخابراتی مدار زمین آهنگ اختصاص یافته مطرح شده‌است. طراحی آنتن براساس سلول واحد معرفی شده به صورت آرایه 21×21(هر سلول mm14×mm14λ)5/0)) در نظر گرفته شده‌است. این آنتن دو پرتو در دو جهت دلخواه ...  بیشتر