نویسنده = فرزانه زنگنه‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق سیستم ناوبری اینرسی میکروالکترومکانیکی با روش سینماتیک آنی GPS برای کاربردهای دقیق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

جمال عسگری؛ علیرضا امیری سیمکویی؛ فرزانه زنگنه‌نژاد