نویسنده = لیلا خلج‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. الگوریتم طراحی مفهومی فضاپیمای سرنشی ندار « دوستی »

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

مهران میرشمس؛ لیلا خلج‌زاده