بررسی عددی پاسخ شعلة آرام پیش‌مخلوط مخروطی شکل به نوسان‌های صوتی

میلاد بهزادی؛ محمد فرشچی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394

چکیده
  دینامیک شعلة مخروطی پیش‌مخلوط آرام در میدان صوت به روش عددی بررسی شد. احتراق متان و هوا به وسیلة یک واکنش یک‌مرحله‌ای و یک‌طرفه شبیه‌سازی و پدیدة نفوذ با روشی ساده، اما کارآمد محاسبه شد. ابتدا، شعله به صورت پایا مدل‌سازی و از صحت پارامترهای مربوط به آن اطمینان حاصل شد. انگیزش صوتی با نوسان دادن سرعت ورودی حول مقدار متوسط آن به جواب ...  بیشتر

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رانشگر پالس ‌پلاسمایی

عبدالرحیم رضایی‌ها؛ مهدی انبارلویی؛ محمد فرشچی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  2رانشگر پالس پلاسمایی (PPT) به عنوان یک گزینه اصلی برای مأموریت‌های آیندة میکروماهواره‌ها مطرح استو علاقة زیادی به بهبود پارامترهای مختلف آن و کوچک‌تر کردن ابعاد و کم‌کردن وزن آن وجود دارد که تحقق این موضوع نیازمند تحقیقات گسترده آزمایشگاهیاست. پارامترهای بسیار زیادی رفتار PPTرا تعیین می‌کنند، بهمین دلیل توسعه یک نمونه آزمایشگاهی ...  بیشتر