نویسنده = سید حسین پورتاکدوست
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مریم کیانی؛ مرجان مقنی پور؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان


2. طراحی مسیر بهینه انتقال از مدار حول زمین به مدار هاله‌ای در سیستم زمین-ماه با رویکرد هموتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مریم کیانی؛ قاسم حیدری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی


3. بهینه‌سازی انتقال مداری چندضربه‏ ای با استفاده از روش شبه ‌نیوتن

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-57

مریم کیانی؛ امیر شکوری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی