نویسنده = امیرحسین آدمی دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم افزایش قابلیت عملکردی یک ماهواره‌بر با استفاده از بوسترهای سوخت جامد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

مهران نصرت‌الهی؛ وحید بلوچستانی؛ امیرحسین آدمی دهکردی