شناسایی انواع مکانیزم‌های بازشوندۀ فضایی

حسین منصوری نژاد؛ کامران دانشجو؛ مجید شهروی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 53-71

چکیده
  به مجموعه‌ای از اجزای مکانیکی که به یکدیگر متصل یا در تماس‌ است و می‌تواند نسبت به هم حرکت کند مکانیزم گفته می‌شود. حال اگر این مکانیزم‌ها قابلیت استفاده در محیط فضا را داشته باشد، مکانیزم‌های فضایی نامیده می‌شود. از مکانیزم‌های فضایی در مأموریت‌های فضایی استفاده گسترده‌ای می‌شود. اهمیت تحقیق و توسعۀ طراحی و ساخت این مکانیزم‌ها ...  بیشتر