نویسنده = محمدرضا عاروان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی هدایت و کنترل یکپارچه‌ با ترکیب روش‌های کنترل مد لغزشی و گام به عقب

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 39-50

رضا یاوری؛ ایمان محمدزمان؛ محمدرضا عاروان