طراحی و ساخت مدل حرارتی و تست‌ بالانس حرارتی ماهوارۀ آتست

حامد علی صادقی؛ حامد رمضانی نجفی؛ حسین رضا عباسی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-76

چکیده
  مطابق استانداردهای فضایی، ارزیابی طراحی حرارتی ماهواره‌ها با کمک تحلیل‌های نرم‌‌افزاری و تست‌های بالانس حرارتی امکان‌پذیر است. به طور معمول برای تست بالانس حرارتی از مدل حرارتی ماهواره‌‌ها استفاده می‌شود. این مدل از جنبۀ حرارتی کاملاً مشابه مدل فضایی ماهواره است. در این مقاله، علاوه بر توصیف روش طراحی و ساخت مدل حرارتی ماهوارۀ ...  بیشتر

ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

حامد رمضانی‌نجفی؛ اسماعیل معینی؛ سیدمحمدحسین کریمیان؛ حامد علی‌صادقی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394

چکیده
  عایق‌های چند لایة حرارتی (MLI) از جمله سخت‌افزارهایی است که به‌منظور قطع تبادل حرارتی ازطریق تشعشع به محیط اطراف استفاده می‌شود. این عایق‌ها از چینش چندین لایة براق که با توری‌‌های جدا‌کننده‌ای از جنس عایق هدایت حرارتی از یکدیگر جدا شده‌اند، تشکیل شده است. این سخت‌افزار حرارتی به‌طور گسترده در ساخت ماهواره‌ها کاربرد دارد. به‌منظور ...  بیشتر