نویسنده = دانیال بوستان
تعداد مقالات: 2
2. کنترل تحمل­پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

دانیال بوستان؛ سید کمال حسینی ثانی؛ ناصر پرویز