تأثیر شرایط بی‌وزنی شبیه‌سازی شده بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار

وحید نیکبخت؛ علی کاظمی؛ زهرا حاج‌ابراهیمی؛ ندا خالدی؛ محمد اسدی گلزار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 63-68

چکیده
  قرارگیری طولانی مدت در شرایط بی‌وزنی بر سیستم­های مختلف بدن از جمله سیستم قلبی- عروقی تأثیرگذار است. سلول­های اتدوتلیال موجود در لایه داخلی دیواره عروق نیز در این شرایط پاسخ­های متفاوتی از خود نشان می­دهند که بررسی آن به درک بهتر بیماری­های قلبی- عروقی هم در فضانوردان و هم بر روی زمین کمک می­کند.  هدف از انجام این پژوهش، ...  بیشتر