بررسی مهم‌ترین کاربردهای سیستم‌ موقعیت‌یابی محلی(LPS) در کشور ایران

محمد رضایی؛ محمد میرزایی؛ حمید غلامی بایی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 33-45

چکیده
  در سال‌های اخیر تقاضا برای سرویس‌های مکان‌یابی با پوشش مناسب و دقت بالا به سرعت افزایش یافته است. سیستم‌های مکان‌یابی ماهواره‌ای تقاضای بسیاری از کاربران را رفع می‌کنند و سرویس‌های مکان‌یابی با پوشش جهانی و دقت مناسب ارائه می‌دهند. با این وجود این سیستم‌های مکان‌یابی ماهواره‌ای توسط کشورهای توسعه‌یافته ساخته و کنترل می‌شوند ...  بیشتر