کنترل فعال ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگرهای هیبرید: با رویکرد قانون کنترل لیاپانوف

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.232147.1276

چکیده
  این مقاله به طراحی سیستم کنترل ترکیبی مانور و ارتعاشات یک فضاپیمای انعطافپذیر در مانور وضعیت با استفاده از عملگرهای تراستر-چرخ عکس العملی در ساختار هیبرید و وصله های پیزوالکتریک پرداخته است. مانور زاویه-بزرگ این فضاپیما در قالب دو ماموریت مجزا با استفاده از مدل توسعه یافته کنترلری مبتنی بر تئوری لیاپانوف و ارتعاشات باقی مانده با ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت،کنترل، سازه و...)
فرم یابی و تحلیل ارتعاشات آزاد منشور تنسگریتی نوع اول سه میله ای

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.289596.1349

چکیده
  این مقاله به ایجاد یک بستر محاسباتی برای مسئله فرمیابی و تحلیل ارتعاشات سازه سه میله ای با پیش تنش محوری پرداخته است. فرایند فرمیابی به واسطه تعیین ماتریسهای اتصال در قالب دو مرحله تعیین مختصات گره ها و چگالی نیروی اعضاء انجام شده است. بطوریکه با سعی و خطا، حالتهای ممکن برای مختصات گره ها و چگالی نیروها صرفا با اطلاع از توپولوژی و نوع ...  بیشتر

طراحی زیرمجموعه‌های فضایی: (هدایت،کنترل، سازه و...)
کنترل مانور و ارتعاشات فضاپیمای انعطاف پذیر با رویکرد ترکیبی مود لغزشی تطبیقی فراپیچشی-ترمینال غیرتکین

ولی اله شاه بهرامی؛ میلاد عظیمی؛ علیرضا علیخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.300935.1365

چکیده
  در این مقاله الگوریتم کنترل مقاومی تطبیقی مبتنی بر ترکیب قوانین مود لغزشی فراپیچشی و ترمینال غیرتکین برای مانور وضعیت و ارتعاشات فضاپیمای انعطاف‌پذیر با دینامیک کاملا کوپل صلب-انعطافپذیر توسعه داده شده‌ است. قانون تطبیق توسعه داده شده در وهله اول نیاز به دانش اغتشاشات خارجی و نامعینی ها را حذف کرده، سپس با رویکرد فراپیچشی، قانون ...  بیشتر

تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری تیر انعطاف پذیر ترک دار متصل به پایه چرخان

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1296

چکیده
  در این مقاله رفتار ارتعاشات آزاد، اجباری و پایداری یک سازه انعطافپذیر بلند ترک دار با پایه دوار با استفاده از روش هوموتوپی پرتوربیشن بررسی شده است. ترک در مسئله حاضر با استفاده از المان فنر پیچشی بر روی سازه ای که از تئوری اویلر برنولی تبعیت میکند مدلسازی شده است. معادلات غیرخطی حرکت سیستم با لحاظ تغییرشکلهای خارج صفحه ای و نیروهای ...  بیشتر

مدلسازی و تحلیل مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی فضاپیمای انعطاف پذیر با محرک پایه

حمیدرضا سلیمانی؛ میلاد عظیمی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.1224

چکیده
  این مقاله به تحلیل و طراحی مکانیزم باز شدن پنل های صلب فضاپیمای نمونه با اتصالات انعطاف پذیر پرداخته است. مکانیزم گسترش با حفظ سرعت مناسب، همزمانی باز شدن پنل های خورشیدی را تضمین کرده و اثرات ناشی از ضربه و ارتعاشات اعمال شده در مرحله پایانی و پس از قفل شدن پنل ها را با بکارگیری المان های فنر پیچشی در اتصالات پنل ها و محرک پایه به حداقل ...  بیشتر

علوم و فناوری فضایی
بهینه سازی مکانی حسگر/عملگر پیزوالکتریک بر پانل ساندویچی با اعمال اثرات ناپیوستگی

محمد حسین تیرانداز؛ میلاد عظیمی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.1196

چکیده
  این مقاله با استفاده از رویکرد نُرم های H2 و ∞H به جانمایی بهینه وصله های پیزوالکتریک بر روی پانل ساندویچی یک فضاپیمای نمونه پرداخته است. برخلاف سایر روش های بهینه سازی موجود، رویکرد پیش رو نه تنها نُرم مودهای کنترل شده سیستم را افزایش می دهد، بلکه می تواند با در نظر گرفتن مودهای باقی مانده و کاهش نُرم های H2 و ∞H، مشکلات اسپیل اُور ...  بیشتر