نویسنده = علیرضا فتحی
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر