سیستم‌های مکان‌یابی جهانی و ناوبری
1. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع با استفاده از ساختارهای شکلی

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 47-56

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.1159

چکیده
  رفلکتورها ابزار بسیار مهمی در مقابله با سامانه‌های تصویربرداری SAR فضاپایه و هواپایه محسوب می-شوند. زیرا با توجه به سطح مقطع راداری بالای خود می‌توانند در قالب طرح های پدافندی فریب و استتار به کارگیری شوند. نکته قابل توجه دراین ماموریت، این است که رادار SAR قادراست از هر جهت، با هر زاویه‌ی فرودی و در هر باند فرکانسی موج را به سمت زمین ...  بیشتر