1. طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
  به دلیل حضور برخی ترم‌های غیر خطی در معادلات پرواز یک ماهواره‌بر باید یک راهبرد مناسب و پایدار کنترلی برای غلبه بر این ترم‌ها و در نتیجه، فرایند ردیابی صحیح مسیر بهینۀ رسیدن ماهواره‌بر به مدار مورد نظر را طراحی کرد. در این مقاله، مبانی طراحی یک کنترل‌کننده برای سیستم غیر خطی نوین و ساده با هدف کنترل یک نوع ماهواره‌بر در جهت ردیابی ...  بیشتر