کلیدواژه‌ها = ماهوارۀ کوچک
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت مدل حرارتی و تست‌ بالانس حرارتی ماهوارۀ آتست

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-76

حامد علی صادقی؛ حامد رمضانی نجفی؛ حسین رضا عباسی