کلیدواژه‌ها = سیکلون
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای مؤثر بر سیکلون جداکنندة ذرات آلومینیوم موجود در سوخت‌های جوشان

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-45

جواد وزیری نایین نژاد؛ فتح الله امی؛ سید حسین موسوی