کلیدواژه‌ها = شبیه‌ساز مغناطیسی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی بردار خورشید و بردار میدان مغناطیسی در آزمایش‌های سخت‌افزار در حلقه

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-53

امیرحسین توکلی؛ علی فقیهی نیا؛ سید محمد مهدی دهقان