کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
تعداد مقالات: 1
1. اثر سرعت دورانی و تقویت کننده ها بر فرکانس طبیعی روتورهای کامپوزیتی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

علی اصغر جعفری؛ علی مظفری؛ مهدی مقصودی مهربانی