کلیدواژه‌ها = ماهواره
تعداد مقالات: 10
2. مدل‌سازی و محاسبه شار حرارتی ناشی از اعمال آلبدو و تابش مادون قرمز وارد شده به ماهواره بر حسب موقعیت جغرافیایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-30

بهزاد محصل افشاری؛ جواد حق شناس؛ محسن عابدی؛ مسعود خوش سیما


5. ارزیابی ضریب صدورمؤثر عایق‌های چندلایه با استفاده از آزمایش

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

حامد رمضانی‌نجفی؛ اسماعیل معینی؛ سیدمحمدحسین کریمیان؛ حامد علی‌صادقی


8. افزایش دقت پیش بینی موقعیت ماهواره با درنظرگرفتن هارمونیک‌های تابع پتانسیل زمین

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حسین بلندی؛ محمد حسن اشتری؛ سیدمجید اسماعیل‌زاده؛ مهران حق پرست


9. طراحی یک نمونه تقسیم‏کنندة چهارمنشوری دوربین ماهواره

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391

عاطفه عجمی؛ سیامک ناصری؛ داوود هاشمی؛ محبوبه عرب سرخی


10. شبیه‎سازی دینامیکی پخش ذرات جداشده از ماهواره در مدار فضایی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388

ایمان‏ شفیعی نژاد؛ علیرضا نوین ‏زاده؛ ناصر رهبر؛ مهدی اصغری؛ علیرضا نوین ‏زاده