طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی چندموضوعی سامانه پیشرانش دومولفه‌ای به سه روش بهینه، مبتنی بر قابلیت اطمینان و بهینه مبتنی بر قابلیت اطمینان

حجت طائی؛ امیرحسین آدمی؛ منصور حضوری

دوره 14، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 85-98

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1281

چکیده
  نیاز به افزایش قابلیت اطمینان و الزامات ایمنی، باعث شده است روش طراحی مبتنی برقابلیت اطمینان به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرارگیرد. در این پژوهش، طراحی بهینه چندموضوعی مبتنی برقابلیت اطمینان برای سامانه پیشرانش دومولفه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف مسئله کمینه نمودن جرم سیستم و قیود طراحی، ضربه کل و دمای دیواره محفظه‌احتراق ...  بیشتر

طراحی و ساخت پین پولر نوع قرقره در سطح فضایی- از طراحی مفهومی تا نمونه کیفی

اشکان محمود اقدمی؛ فرهاد فرهنگ لاله؛ محمد قهرمانی

دوره 9، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 37-51

چکیده
  در این مقاله، طراحی مکانیزم رهایش پین پولر نوع قرقره از طرح مفهومی تا نمونۀ مهندسی آن به‌تفصیل تشریح شده است. ابتدا نمونه‌ها و طرح‌های مشابه خارجی بررسی شد. براساس مشاهدات و تجمیع طرح‌های خارجی و استفاده از نقاط قوت هر یک از طرح‌ها طراحی مفهومی اجرا و نمونۀ آزمایشگاهی در مقیاس پنج برابر برای بررسی بهتر عملکرد اولیۀ مکانیزم طراحی ...  بیشتر

تخمین قابلیت اطمینان سازة ماهواره بر به روش شبکه‌های بیزین و درخت خطا

سید محمدمهدی شریفی؛ حسن غلامی مزینان؛ کامران شهانقی؛ مهدی کرباسیان

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. از سویی دیگر، تخمین قابلیت اطمینان برخی از سیستم‌ها مانند اکثر محصولات فضایی به علت فقدان یا کمبود داده بسیار مشکل و بعضًا نشدنی است. روش شبکه‌های بیزین روش گرافیکی ...  بیشتر

مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان موتور راکت به روش تحلیل درخت خطا

مهدی کرباسیان؛ احمد باقری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1388

چکیده
  شناسایی انواع خرابی سیستم‌ها به‌خصوص در مورد محصولات حیاتی و حساس و محاسبة قابلیت اطمینان آنها قبل از به‌کارگیری، نقش مؤثری در بهبود طراحی این سیستم‌ها ایفا می‌کند. روش تحلیل درخت خطا FTAیک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستم‌های پیچیده است که به عنوان یک روش کمک‌کننده در اصلاح طراحی به کار می‌رود.بر همین اساس، در این مقاله ...  بیشتر