کلیدواژه‌ها = فیلتر کالمن
تعداد مقالات: 5
1. تعیین موقعیت نقطه ای استاندارد (SPP) کینماتیکی در شرایط طوفان ژئو مغناطیسی شدید با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات کد C/A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.232645.1280

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ امیر خدابنده


2. بهبود هم‌راستایی دقیق سامانه ناوبری اینرسی با بهره‌گیری از شرایط سکون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-51

مهدی فتحی؛ علی محمدی؛ نعمت الله قهرمانی


3. افزایش دقت سامانة ناوبری اینرسی فضایی با استفاده از دینامیک مسیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

مهدی جعفری؛ مرتضی طایفی؛ جعفر روشنی‌یان