علوم و فناوری فضایی
کنترل وضعیت سه محوره یک ماهواره با استفاده از روش پارامتر متغیر

محمد نوابی؛ فرشته ملک پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2021.244891.1309

چکیده
  این مقاله یک روش تخمین پارامتر از مدل‌های زمان -پیوسته را برای یک سیستم پارامتر متغیر معرفی می‌کند. دینامیک این نوع سیستم ها وابسته به یک پارامتر متغیر با زمان که در این پژوهش سرعت زاویه‌ای چرخ عکس‌العملی در نظر گرفته شده وابسته است و مقادیر آن در طول یک بازه زمانی نامعلوم است اما با عملکرد سیستم قابل اندازه‌گیری است است. با استفاده ...  بیشتر