1. بررسی پارامترهای تأثیرگذار حل عددی در محاسبه ضریب میرایی چرخش

محمد مومیوند؛ حسن محمدخانی؛ جواد حیدری؛ سیدمحمدحسین واعظی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 65-72

چکیده
  به‌دست آوردن ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات کنترل و پایداری نقش مهمی را در طراحی وسایل پرنده ایفا می‌نماید. بیشترین کاربرد این ضرایب در شبیه‌سازی مسیر پروازی و تعیین تغییرات سرعت دورانی راکت و طراحی سیستم هدایت و کنترل پرنده‌های هدایت‌شونده می‌باشد. در این مقاله، به نحوة محاسبة ضریب دمپینگ چرخش مدل استاندارد بِیسیک فینِر در ماخ‌ها ...  بیشتر

2. شناسایی مشخصات منبع گرمایی با استفاده از روش حرارت معکوس

امیر مهدی تحسینی؛ سمانه تدین موسوی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 29-34

چکیده
  هدف از  این تحقیق تخمین مشخصات حرارتی یک منبع گرمایی با استفاده از روش حرارتی معکوس است. از تست تجربی و روش عددی برای  تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و دمای منبع استفاده شده است. از یک روش مناسب عددی به نام روش گرادیان مزدوج در این تحلیل استفاده شده است. تغییرات زمانی دما با استفاده از یک سنسور در نقطه‌ای مشخص از یک میله فلزی ...  بیشتر

3. روش سطوح هم‌تراز مرتبة دوم در شبیه‌سازی عددی پسروی گرین

محمد مهدی قیصری؛ سید مهدی میرساجدی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این تحقیق، پسروی گرین­های دوبعدی­ موتورهای سوخت جامد با روش سطوح هم­تراز مرتبة دوم شبیه­سازی شده و این روش از نظر نحوة پیاده‌سازی، میزان دقت و زمان اجرا با روش سطوح هم­تراز مرتبة اول مقایسه شده است. بدین منظور، با درنظرگرفتن الزامات کلی روش سطوح هم­تراز و با هدف تحلیل پسروی، الگوریتمی متشکل از پنج گام شبکه­بندی، محاسبة تابع حداقل ...  بیشتر