کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
تعداد مقالات: 8
3. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری


4. مدل‌سازی دینامیکی ربات انعطاف‌پذیر با استفاده از روش المان محدود و کنترل مسیر بهینة آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391

محرم حبیب نژاد کورایم؛ مصطفی ناظمی زاده؛ حامد رحیمی‌نهوجی