کلیدواژه‌ها = تخمین وضعیت
تعداد مقالات: 4
1. بکارگیری الگوریتم qEKF در تخمین وضعیت ماهواره با استفاده از دو سنسور مغناطیس‌سنج و خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30699/jsst.2021.139702.1128

ناصر رهبر؛ عباس سعیدی؛ محمدعلی علیرضاپوری


3. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 91-102

10.30699/jsst.2020.102348

مرجان مقنی پور؛ مریم کیانی؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان