کلیدواژه‌ها = چرخ عکس‌العملی
تعداد مقالات: 7
1. کنترل وضعیت سه محوره ماهواره با ترکیب تراستر و چرخ های عکس العملی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-71

احسان معانی؛ حسین نجات پیشکناری؛ امیررضا کوثری


2. طراحی و پیاده‌سازی کنترل پسگام - مد لغزشی وضعیت ماهواره در بستر تست پردازشگر در حلقه

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-35

فرهاد فانی صابری؛ منصور کبگانیان؛ علیرضا فضل‌یاب؛ عباس آجرکار


3. کنترل بهینة شبیه‌ساز سه درجه آزادی فضاپیما با عملگرهای چرخ عکس‌العملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-44

حجت طائی؛ مهران میرشمس؛ مهدی قبادی؛ محمد امین وحید دستگردی؛ حسن حقی


6. طراحی و ساخت نمونة آزمایشگاهی چرخ عکس‌العملی ماهواره

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ مهران میرشمس؛ امیرعلی نیک‌خواه


7. کنترل بهینة وضعیت ماهواره با عملگر چرخ عکس‌العملی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

سید حسن میری رکن‌آبادی؛ سید مهران میرشمس؛ امیرعلی نیکخواه