کلیدواژه‌ها = واحد پردازش
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی فرآیند ردگیری و ارتباط مخابراتی با ماهواره

دوره 2، شماره 5، زمستان 1388

مهرزاد نصیریان؛ رضا صالح؛ رضا شجاعی