1. طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی رانشگر پالس ‌پلاسمایی

عبدالرحیم رضایی‌ها؛ مهدی انبارلویی؛ محمد فرشچی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  2رانشگر پالس پلاسمایی (PPT) به عنوان یک گزینه اصلی برای مأموریت‌های آیندة میکروماهواره‌ها مطرح استو علاقة زیادی به بهبود پارامترهای مختلف آن و کوچک‌تر کردن ابعاد و کم‌کردن وزن آن وجود دارد که تحقق این موضوع نیازمند تحقیقات گسترده آزمایشگاهیاست. پارامترهای بسیار زیادی رفتار PPTرا تعیین می‌کنند، بهمین دلیل توسعه یک نمونه آزمایشگاهی ...  بیشتر