کلیدواژه‌ها = شکست اولیه
تعداد مقالات: 2
2. مدل سازی اتمیزاسیون اولیه اسپری چرخان لزج

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390

فتح ا.. امی؛ سید عسکری مهدوی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ احسان موحدنژاد