حقوق فضایی
سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2019.1112

چکیده
  با آغاز فعالیت‌های انسان در فضا، مسائلی هم‌چون حاکمیت، صلاحیت و بسیاری مسائل حقوقی دیگر، تحت بررسی از سوی حقوق‌دانان قرار گرفت. در حقیقت، از یک سو باید پذیرفت پیشرفت فناوری نمی‌ تواند با وجود خلأهای حقوقی صورت پذیرد و از سوی دیگر حقوق همواره به سهولت متحول شده و در معرض توسعه قرار می‌گیرد. در این راستا گسترش حقوق بین‌الملل در خصوص ...  بیشتر

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بهره‌برداری نظامی از فضای ماورای جو

فریبا رضی‌پور؛ مرتضی نجفی‌اسفاد

دوره 4، شماره 4 ، دی 1390

چکیده
  در طول جنگ خلیج فارس 1990 ارزش دارایی‌های فضایی برای هدایت جنگ برای اولین بار در حد زیادی مشخص شده و عملیات طوفان صحرا بهعنوان اولین جنگ فضایی نگریسته شد و این واقعیت که استفاده از فناوری فضایی می تواند زیرساختی فراهم آورد تا به پیاده سازی استراتژی‌های نظامی کمک کند. فناوری فضایی نقشی مهم در عملیات نظامی ناتو در صربستان و کوزوو در 1999 ...  بیشتر