کلیدواژه‌ها = روش مثلثی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اتوماتیک ستاره به روش مثلثی و افزایش سرعت جستجوی آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

حسن صداقت؛ علی‌رضا طلوعی؛ حبیب قنبر پور