تحلیل گرین‌های خاص و شبیه‌سازی سریع بالستیک داخلی موتور سوخت جامد

محمدرضا حیدری؛ امیرحسین آدمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  این مقاله با رویکردی جدید به تدوین نرم‌افزار تحلیل برخی گرین‌های خاص موتور سوخت جامد، مانند گرین چرخ واگن و گرین شیاردار، می‌پردازد، این روش سریع‌تر و عمومی‌تر از روش‌های موجود، که بر اساس تقسیسم‌بندی هندسی و تشخیص شروط مرزی عمل می‌نمایند، می‌باشد. در این روش با معرفی نقاط تعریف هندسه و تشکیل گرین، با استفاده از حل تحلیلی، به ...  بیشتر

مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391

چکیده
  در این تحقیق شبیه‌سازی بالستیک داخلی راکت موتور سوخت جامد بررسی شده است. میدان جریان شامل فضای داخل گرین و نازل است. معادلات متقارن محوری، تراکم‌پذیر و گذرای اویلر به‌عنوان معادلات حاکم و پدیدة سوزش فرسایشی نیز پدیده‌ای مهم در موتورهای سوخت جامد، در نظر گرفته شده‌اند. به منظور شبیه‌سازی جریان از نرم‌افزار فلوئنت با درنظرگرفتن ...  بیشتر