کلیدواژه‌ها = تعیین وضعیت ماهواره
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی بردار خورشید و بردار میدان مغناطیسی در آزمایش‌های سخت‌افزار در حلقه

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-53

امیرحسین توکلی؛ علی فقیهی نیا؛ سید محمد مهدی دهقان


2. (یادداشت فنی) طراحی و ساخت بستر سخت افزاری حسگر ستاره مبتنی بر الگوریتم های ردیابی ستاره به منظور تعیین وضعیت ماهواره

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 85-90

ملیحه هاشمی؛ سیدکمال الدین موسوی مشهدی؛ سید مجید اسماعیل زاده؛ محمد فیوضی


3. طراحی و ارزیابی عملکرد سامانة تعیین وضعیت آزمایشگاهی با حسگرهای خورشیدی و مغناطیسی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

امیرحسین توکلی؛ مسعود یزدانیان؛ یارالله کولیوند؛ مرتضی شهروی؛ مراد مؤمنی؛ سید محمدمهدی دهقان