بررسی تشعشعات فضایی
1. بررسی پارامترهای مدلسازی در تعیین آسیبهای پرتویی TID، DD و SEEبرای ماهواره در مدار LEO با استفاده از نرم افزار OMERE

حمیده دانشور؛ مسعود خوش سیما؛ ابوالفضل دیانی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 63-71

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2019.1158

چکیده
  یکی از مسائل مهمی که باید در طراحی سامانه‌های فضایی مد نظر قرار گیرد، توجه به اختلاف محیط زمینی با محیط فضا می‌باشد. این مسئله باعث تغییر در طراحی شده و بر همه زیرسیستم‌های سامانه‌های فضایی تأثیر می‌گذارد. آسیب‌های پرتویی ناشی از تشعشعات فضایی می‌تواند موجب اختلال و خرابی در عملکرد سیستم‌های فضایی شود. در مقاله حاضر با رویکرد ...  بیشتر

2. بررسی و محاسبة آسیب پرتویی ناشی از طیف پرتوهای خورشیدی بر ساختار کریستالی قطعات نیمه‌هادی

ابوالفضل اسماعیلیان؛ سید امیرحسین فقهی؛ حمید جعفری؛ علی پهلوان

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1392

چکیده
  محیط فضایی به علت وجود گسترة وسیعی از تشعشعات فضایی نگرانی‌هایی را در کارکرد صحیح سیستم‌های الکترونیکی و تجهیزات مورد استفاده در فضا ایجاد کرده است. بنابراین با توجه به حساسیتی که این قطعات به تشعشعات دارند، برای تمام قطعات این سیستم‌ها یا در مرحلة ساخت یا در فاز طراحی، نکات و تکنیک‌های مقاوم‌سازی در برابر اثرات تابشی صورت می‌گیرد ...  بیشتر