نرم‌افزار طراحی مهندسی ماهواره‌های مخابراتی زمین‌آهنگ

زینب آقاجانی؛ احسان ذبیحیان؛ مهران میرشمس

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  باتوجه به کاربرد گستردة ماهواره­های مخابراتی مدار زمین‌آهنگ و مدت زمان بالایی که صرف طراحی مفهومی این نوع ماهواره­ها می‌شود، در این پژوهش به­منظور کاهش مدت زمان و هزینة فاز طراحی مفهومی، نرم‌افزاری بر پایة ادغام دو روش آماری و پارامتری تدوین شده است. مدل آماری استفاده شده در این نرم‌افزار شامل پایگاه داده متشکل از 147 ماهواره ...  بیشتر

حل تحلیلی برای دینامیک حرکتنسبی در پرواز آرایش‌مند ماهواره‌ها بااستفاده از پارامترهای مداری مختص مدار زمین‌آهنگ

سید حسین مرتضوی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  پرواز آرایش‌مند ماهواره‌ها با توجه به پروژه‌های مختلف عملیاتی در دنیا، یکی از موضوعات به‌روز تحقیقاتی-عملیاتی علوم فضایی محسوب می‌شود. اولین و مهم‌ترین گام در مواجه با این مفهوم، مطالعه و مدل‌سازی دینامیک مسئله است. در این مقاله، دینامیک آرایش پرواز ماهواره‌ها شامل یک ماهوارة پیشرو و یک ماهوارة تعقیب‌گر، با استفاده از پارامترهای ...  بیشتر