طراحی، ساخت و تست زیر مجموعه ثبت اطلاعات آکوستیک برای کپسول زیستی کاوشگر پژوهش

پیمان علی پرست

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 17-24

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.103810

چکیده
  در این مقاله طراحی، ساخت و تست زیرمجموعه ثبت داده های آکوستیک 24 بیتی برای کپسول زیستی کاوشگر پژوهش تشریح می‌شود. زیرمجموعه طراحی شده از حسگر آکوستیک 4942 شرکت بی اند کی استفاده و اطلاعات خوانده شده را به جهت افزونگی در یک کارت میکرو اس دی ذخیره می‌نماید. سرعت نمونه گیری 48000 نمونه در ثانیه و پهنای باند زیرمجموعه ثبت داده 4 تا 23 کیلو هرتز ...  بیشتر

تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  انتشار امواج پیروشوک ناشی از انفجار مواد پیروتکنیک برای جداسازی سامانه‌های کاوشگر فضایی با انجام آزمایش‌هایی در سطح زمین بررسی می‌شود. حسگرهای شوک در نقاط مختلف سازة کاوشگر نصب می‌شود تا مقدار دامنة شتاب دریافتی در سه راستای عمود برهم پس از فعال‌سازی مواد پیروتکنیک اندازه‌گیری کنند. پس از معرفی تجهیزات لازم برای انجام آزمایش ...  بیشتر