هدایت مد لغزشی با سوییچنگ سطح برای فاز نهایی ملاقات مداری در مدار نزدیک به دایره

سید علی اکبر کسائیان؛ مسعود ابراهیمی کچویی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-31

چکیده
  هدف از مقاله حاضر ارایه یک الگوریتم هدایت ملاقات مداری سریع، مقاوم و ایمن است. طرح حاضر نرخ همگرایی به نقطه تعادل را تا زمان رسیدن فضاپیمای تعقیب کننده به همسایگی هدف بهبود می­بخشد. سپس، ساختار هدایت مد لغزشی مقاوم طوری تغییر می­کند که از تکینگی در زمان رسیدن به هدف جلوگیری کند و یک ملاقات مداری ایمن انجام پذیرد. این تغییرات در ساختار ...  بیشتر

کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این مقاله، به تعقیب فرامین هدایت برای یک سیستم حامل متغیر با زمان در طی پرواز داخل جو پرداخته شده است. به همین منظور یک کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی بر پایه کنترل مد لغزشی دینامیکی ارائه شده است. کنترل مد لغزشی نهایی موجب همگرایی زمان محدود مد لغزشی دینامیکی می‌شود. در مدل سیستم حامل دینامیک عملگر و ژایروی نرخی نیز در نظر گرفته ...  بیشتر