1. بررسی تاثیر طیف‌های نوری بر برخی شاخص‌های رشد و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بابونه گیلانی

فرنوش سلطانی؛ حلیمه حسن پور؛ ملک حکمتی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 15-22

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2021.1225

چکیده
  طیف‌های نوری LED، منابع نوری مناسب برای تحقیقات گیاهان در ایستگاه بین‌المللی فضایی و سیستم پشتیبان حیات هستند. در پژوهش حاضر تاثیر طیف‌های مختلف نوری بر برخی پارامترهای رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه بابونه گیلانی مورد بررسی قرار گرفت. گیاهچه‌ها با محلول 2/1 هوگلند آبیاری شده و تحت طیف‌های مختلف نوری سفید، قرمز-آبی و قرمز دور ...  بیشتر

2. طراحی، ساخت، و آزمایش یک موتور هیبرید پراکسید هیدروژنHTPB-

حجت قاسمی؛ محمد ندافی پور میبدی؛ کیوان شعبانی لاکه؛ عیسی اصغری؛ ابراهیم زنجیریان

دوره 5، شماره 4 ، دی 1391

چکیده
  کاربرد پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسنده در یک موتور هیبریدی آزمایشگاهی به همراه پلیمر HTPBبه عنوان سوخت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با انجام مطالعات ترموشیمیایی این پیشرانه، محدوده کاری ترکیبات مختلف آن تعیین گردید. سپس یک موتور آزمایشگاهی هیبریدی با تولید نیروی پیشران در حدود 10 کیلوگرم طراحی و ساخته شد. پراکسید هیدروژن تجاری حاوی ...  بیشتر