زیر ساخت ها (آزمایشگاه‌ها، سنسورها، نرم‌افزارها و..)
1. بررسی عملکرد واحد اندازه‌گیری اینرسی میکروالکترومکانیکی در کاوشگر فضایی

مرتضی طایفی؛ قاسم کاهه؛ مجتبی مهرافروز

دوره 12، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 69-77

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.1161

چکیده
  در این پژوهش عملکرد یک واحد اندازه گیری ارزان قیمت اینرسیایی در یک پرواز زیرمداری از طریق تست کاوشگر تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد با پردازش و فیلترینگ مناسب، اطلاعات بسیار ارزشمندی از این حسگرها استخراج می‌شود که برای شناسایی رفتار ارتعاشی و دینامیکی کاوشکگر مفید بوده و می‌تواند نماینده‌ای ...  بیشتر