تعداد مقالات: 358
1. کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-7

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان


3. طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری


4. حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-12

محسن دهقانی محمدآبادی؛ سید حمید جلالی نائینی


6. طراحی کنترلر وضعیت غیرخطی برای سامانة لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

قاسم کاهه؛ میثم محمدی امین؛ آرش سفیدان بنیسی


8. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان


9. آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-7

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده


15. سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

10.30699/jsst.2019.82288

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی


17. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-17

10.30699/jsst.2020.86093

امیررضا قائدامینی هارونی؛ سید حامد هاشمی مهنه


18. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

10.30699/jsst.2020.109625

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


22. مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی