تعداد مقالات: 391

1. کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-7

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان


3. طراحی یک ردیاب برای یک ماهواره‌بر مبتنی بر خطی‌سازی برخط

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

عبدالله مددکار؛ احمد کلهر؛ امیررضا کوثری


4. حل تقریبی سرعت لازم در مدل زمین بیضی گون با فرض شتاب گرانش تکه ای خطی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-12

محسن دهقانی محمدآبادی؛ سید حمید جلالی نائینی


6. طراحی کنترلر وضعیت غیرخطی برای سامانة لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-13

قاسم کاهه؛ میثم محمدی امین؛ آرش سفیدان بنیسی


8. نرم افزار استخراج مشخصات فنی- اصلی ماهواره های مخابراتی زمین آهنگ

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-14

مهران میرشمس؛ احسان ذبیحیان


9. آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-7

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده


14. مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-10

علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر


15. سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-12

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی


16. تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11

فتح اله امی؛ دومان پوررجب صوفیانی؛ داوود دومیری گنجی؛ سید حسین موسوی


17. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-17

امیررضا قائدامینی هارونی؛ سید حامد هاشمی مهنه


18. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-16

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


20. هدایت تناسبی با ضریب ناوبری متغیر بر حسب زاویه بردار سرعت نسبی با خط دید و نرخ آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-12

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی


22. هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-13

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی


24. مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی