تعداد مقالات: 312
2. مدلسازی‏ و تحلیل حرارتی آرایههای خورشیدی بازشونده در ماهوارةLEO

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387

آذر انوری؛ مهران شهریاری؛ فواد فرحانی


13. تدوین معیارهای انتخاب کاتالوگ ستارگان و به‌روز‌رسانی کاتالوگ مأموریت سامانة ستاره‌یاب نمونه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391

جعفر روشنی‌یان؛ سیدمحمدمهدی حسنی؛ شبنم یزدانی؛ مسعود ابراهیمی


15. روش‌های طیف‌سنجی نابودی پوزیترون در مواد و جزئیات فنی برخی سیستم‌های اندازه گیری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392

علی‌اکبر مهمان‌دوست خواجه‌داد؛ مرتضی خاقانی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی


16. شبیه‌سازی دینامیکی سیستم دمش گرم در پیکرة سامانة پیشران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392

حمیدرضا علی‌محمدی؛ داوود رمش؛ محمدرضا حیدری؛ رضا فرخی؛ حسن کریمی


17. مدل‌سازی فرآیند قطع در موتور پیشران مایع

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392

محمد شفیعی‌دهج؛ رضا ابراهیمی؛ حسن کریمی؛ علیرضا جلالی؛ مهیار نادری


18. Satellite Conceptual Design Multi-Objective Optimization Using Co Framework

دوره 7، شماره 1، بهار 1393

A. Jafarsalehi؛ M. Mirshams؛ R. Emami


19. پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393

امیرعلی نیکخواه؛ جواد طیبی؛ جعفر روشنی یان


21. معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393

سید حمید جلالی نائینی


22. رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده


23. مقایسة روش‌های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394

احمد ایزدی پور؛ بهزاد اکبری؛ علیرضا شریفی؛ میثم یوسف زاده


25. کنترل مد لغزشی دینامیکی نهایی برای یک سیستم حامل هوافضایی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-7

علیرضا علیخانی؛ سیدعلی اکبر کسائیان