دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شبیه سازی عددی دو بعدی عایق های حرارتی فناشونده در محفظه احتراق راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1397

محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی


2. شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1397

محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی


3. بررسی عددی مشخصات افشانه حاصل از انژکتور دوپایه ترکیب داخلی دو فاز به کمک روش لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1397

علیرضا محمدی؛ فتح الله امی


4. طراحی و تحلیل سیستمی سامانه لغو پرتاب فضاپیمای سرنشیندار در ماموریت زیرمداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی؛ محمد علی فارسی


5. بررسی عملکرد واحد اندازه گیری اینرسی میکروالکترومکانیکی در کاوشگر فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

مرتضی طایفی؛ قاسم کاهه؛ مجتبی مهرافروز


6. مقایسه پارامترهای اتصال نانوذرات نقره به ماکرومولکول DNA در شرایط جاذبه و ریزجاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

آزاده حکمت؛ بهار حاجتی؛ زهرا حاج ابراهیمی


7. اندازه‌گیری دقت نسبی حسگر ستاره با استفاده از آسمان شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

جواد حق شناس؛ محمودرضا رضایی


8. طراحی مسیر بهینه حرارتی وسایل ورود به جو با استفاده از روش مدیریت پایگاه داده‌های ایرودینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

سید معین محمودزاده انتظاری؛ علیرضا علیخانی؛ میثم محمدی امین


9. بهبود مدل مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی


10. آرام سازی سرعت زاویه ای ماهواره با عملگر مغناطیسی در بستر سخت‌افزار و نرم افزار در حلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سهیل سیدزمانی


11. بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حامد معینی؛ کریم مظاهری؛ ابراهیم افشاری


12. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مریم کیانی؛ مرجان مقنی پور؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان


13. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی


14. تحلیل عملکرد عملگرهای مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی میکروماهواره براساس چیدمان هرمی و سه محوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مهران نصرت الهی؛ احمد سلیمانی


15. رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حمید حیدری


16. آنالیز جدایش بوسترهای جانبی با استفاده از شبیه سازی همزمان دینامیک مقید و CFD وابسته به زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

علیرضا طلوعی؛ مصطفی جعفری


17. تخصیص کنترلی تراسترهای افزونه فضاپیما با رویکرد حفظ راستا در الگوریتم سیمپلکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مهدی قبادی؛ مازیار شفائی روشن؛ مهدی جعفری ندوشن


18. طراحی، ساخت و تست زیر مجموعه ثبت اطلاعات آکوستیک برای کپسول زیستی کاوشگر پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

پیمان علی پرست


19. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


20. طراحی مسیر بهینه انتقال از مدار حول زمین به مدار هاله‌ای در سیستم زمین-ماه با رویکرد هموتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مریم کیانی؛ قاسم حیدری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی


21. بهبود فرآیند توجیه اولیه غیر دقیق سامانه ناوبری اینرسی با روش پیش بینی و شناسایی فیلتر کالمن ماتریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

رضا قصری زاده؛ امیر علی نیکخواه


22. طراحی جرم کنترل موقعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با استفاده از داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

احسان معانی؛ پیمان نیک پی؛ احسان ذبیحیان


23. مدلسازی و تحلیل مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی فضاپیمای انعطاف پذیر با محرک پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

میلاد عظیمی؛ حمیدرضا سلیمانی


24. بررسی تاثیر طیف‌های نوری بر برخی شاخص‌های رشد و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بابونه گیلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

حلیمه حسن پور؛ فرنوش سلطانی؛ ملک حکمتی


25. توسعه یک سرویس مکانی تحت وب برای پایش زمانمند وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

محمد حسن وحیدنیا؛ حسین آقامحمدی


26. محاسبه و اندازه گیری تغییرات جریان نشتی ناشی از آسیب جابجایی برای یک دیود سیلیکونی در معرض تابش پروتون‌های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیرحسین فقهی؛ غلامرضا اصلانی


27. اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سید حمید جلالی نائینی؛ امید امیدی همت


28. حل تناوبی متقارن حول سیارک 216 کلوپاترا و بررسی پایداری آن در حضور فشار تشعشع خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهدی جعفری ندوشن؛ کوثر آرام‌خواه


29. ارائه رویکردی نوین در مدیریت کنترل تغییرات پروژه های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مصطفی ذاکری؛ مهران نصرت اللهی؛ محمدرضا ثابتی؛ حمید ملکی؛ حمیدرضا مقدس نجف‌آباد


30. رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسامانه‌های ماهواره با درنظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مونا حبیبی؛ مهدی فکور؛ هادی پرویز نوروزانی


31. دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی


32. مسئولیت دولتها در بهره برداری از ماهواره های کوچک در حقوق بین الملل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

حمید کاظمی


33. The retrieval of wet refractivity index by tomography using spherical cap harmonics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی