دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه یک مدل پیش‎بینی کننده برای طراحی اولیه انژکتورهای جریان پیچشی مبتنی بر مدل فازی-عصبی-تطبیقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

حدیثه کریمایی


2. تحلیل حساسیت مبتنی بر اَبَرمکعب لاتین پیش‌رونده مطالعه موردی : طراحی بستر کاتالیست هیدرازینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1397

حسن ناصح؛ محمد ندافی پور میبدی؛ فتح الله امی


3. شبیه سازی عددی دو بعدی عایق های حرارتی فناشونده در محفظه احتراق راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1397

محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی


4. شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1397

محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی


5. بررسی عددی مشخصات افشانه حاصل از انژکتور دوپایه ترکیب داخلی دو فاز به کمک روش لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1397

علیرضا محمدی؛ فتح الله امی


6. تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه‌سازی توربولانس جریان بالا دست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1398

دومان پوررجب صوفیانی؛ فتح الله امی؛ داوود دومیری گنجی؛ سید حسین موسوی


7. طراحی بهینه چندموضوعی پیکربندی کپسول بازگشتی در حضور عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1398

سید حامد هاشمی مهنه؛ امیررضا قائدامینی هارونی


8. طراحی و تحلیل سیستمی سامانه لغو پرتاب فضاپیمای سرنشیندار در ماموریت زیرمداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

میثم محمدی امین؛ نیما کریمی؛ محمد علی فارسی


9. کنترل ترکیبی PID-FUZZY پرواز آرایشمند فضاپیماها با هدف انحراف مسیر سیارک فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

جواد شمس؛ جعفر روشنی یان


10. بررسی عملکرد واحد اندازه گیری اینرسی میکروالکترومکانیکی در کاوشگر فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

مرتضی طایفی؛ قاسم کاهه؛ مجتبی مهرافروز


11. مقایسه پارامترهای اتصال نانوذرات نقره به ماکرومولکول DNA در شرایط جاذبه و ریزجاذبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

آزاده حکمت؛ بهار حاجتی؛ زهرا حاج ابراهیمی


12. اندازه‌گیری دقت نسبی حسگر ستاره با استفاده از آسمان شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

جواد حق شناس؛ محمودرضا رضایی


13. الگوریتم جدید فرا ابتکاری تطبیقی در تخمین وضعیت و مدل فضاپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

محمد نوابی؛ شهرام حسینی


14. طراحی مسیر بهینه حرارتی وسایل ورود به جو با استفاده از روش مدیریت پایگاه داده‌های ایرودینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

سید معین محمودزاده انتظاری؛ علیرضا علیخانی؛ میثم محمدی امین


15. بهبود مدل مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی


16. آرام سازی سرعت زاویه ای ماهواره با عملگر مغناطیسی در بستر سخت‌افزار و نرم افزار در حلقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

وحید بهلوری؛ حسین حقیقی؛ سهیل سیدزمانی


17. بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حامد معینی؛ کریم مظاهری؛ ابراهیم افشاری


18. طراحی یک رفلکتور چند باند و زاویه وسیع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی


19. بررسی اثر رسانش سطوح ماهواره بر تخمین وضعیت با استفاده از سنسور دمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مریم کیانی؛ مرجان مقنی پور؛ سید حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان


20. دینامیک و مدل سازی غیر خطی موتور سیکل انبساطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی؛ داود رمش؛ محمد رضا علی خانی


21. تحلیل عملکرد عملگرهای مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی میکروماهواره براساس چیدمان هرمی و سه محوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مهران نصرت الهی؛ احمد سلیمانی


22. رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حمید حیدری


23. آنالیز جدایش بوسترهای جانبی با استفاده از شبیه سازی همزمان دینامیک مقید و CFD وابسته به زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

علیرضا طلوعی؛ مصطفی جعفری


24. تخصیص کنترلی تراسترهای افزونه فضاپیما با رویکرد حفظ راستا در الگوریتم سیمپلکس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

مهدی قبادی؛ مازیار شفائی روشن؛ مهدی جعفری ندوشن


25. طراحی، ساخت و تست زیر مجموعه ثبت اطلاعات آکوستیک برای کپسول زیستی کاوشگر پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

پیمان علی پرست