دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شبیه سازی عددی دو بعدی پیرولیز و فرسایش در نازل همگرا-واگرای راکت سوخت جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1397

محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی


2. بررسی عددی مشخصات افشانه حاصل از انژکتور دوپایه ترکیب داخلی دو فاز به کمک روش لاگرانژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1397

علیرضا محمدی؛ فتح الله امی


3. بررسی عملکرد واحد اندازه گیری اینرسی میکروالکترومکانیکی در کاوشگر فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

مرتضی طایفی؛ قاسم کاهه؛ مجتبی مهرافروز


4. اندازه‌گیری دقت نسبی حسگر ستاره با استفاده از آسمان شب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

محمودرضا رضایی؛ جواد حق شناس


5. بهبود مدل مدل تراکم تاج پوشش جنگلی مبتنی بر افزودن شاخص FCC و اعمال کرنل میانگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مسعود طایفی فیجانی؛ سعید آزادنژاد؛ مسعود مرادی


مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

6. طراحی سیستم پیشرانش دومولفه‌ای یک طبقه فوقانی با الگوریتم PSO هیبریدی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهران نصرت الهی؛ محمد فاتحی؛ امیرحسین آدمی


7. بررسی تاثیرات تغییرات پارامترهای هندسی کانال های عبور جریان گاز بر روی عملکرد پیل سوختی غشا پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

حامد معینی؛ کریم مظاهری؛ ابراهیم افشاری


8. آنالیز جدایش بوسترهای جانبی با استفاده از شبیه سازی همزمان دینامیک مقید و CFD وابسته به زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

علیرضا طلوعی؛ مصطفی جعفری


9. ارائه یک ساختار واحد سنجش اینرسی، باقابلیت سنجش دوران بدون استفاده از ژیرسکوپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

محمد حسین شفیعی؛ میثم جوکار؛ بهروز صفری نژادیان


10. طراحی، ساخت و تست زیر مجموعه ثبت اطلاعات آکوستیک برای کپسول زیستی کاوشگر پژوهش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

پیمان علی پرست


11. طراحی مسیر بهینه انتقال از مدار حول زمین به مدار هاله‌ای در سیستم زمین-ماه با رویکرد هموتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مریم کیانی؛ قاسم حیدری؛ سید حسین پورتاکدوست؛ محمد سینجلی


12. بهبود فرآیند توجیه اولیه غیر دقیق سامانه ناوبری اینرسی با روش پیش بینی و شناسایی فیلتر کالمن ماتریسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

رضا قصری زاده؛ امیر علی نیکخواه


13. طراحی جرم کنترل موقعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با استفاده از داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

احسان معانی؛ پیمان نیک پی؛ احسان ذبیحیان


14. بررسی عملکرد تراستر دومولفه‌ای با نرم‌افزار توسعه یافته تحلیل محفظه رانش موتورهای فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.196350.1223

مسعود عیدی عطارزاده؛ عطیه سرآبادانی؛ غزال داورنیا؛ حامد خسروبیگی؛ محمد فرشچی؛ علیرضا رمضانی


15. مدلسازی و تحلیل مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی فضاپیمای انعطاف پذیر با محرک پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

میلاد عظیمی؛ حمیدرضا سلیمانی


16. بررسی تاثیر طیف‌های نوری بر برخی شاخص‌های رشد و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه بابونه گیلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

حلیمه حسن پور؛ فرنوش سلطانی؛ ملک حکمتی


17. توسعه یک سرویس مکانی تحت وب برای پایش زمانمند وضعیت پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

محمد حسن وحیدنیا؛ حسین آقامحمدی


18. محاسبه و اندازه گیری تغییرات جریان نشتی ناشی از آسیب جابجایی برای یک دیود سیلیکونی در معرض تابش پروتون‌های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سارا شوریان؛ حمید جعفری؛ سید امیرحسین فقهی؛ غلامرضا اصلانی


19. اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

سید حمید جلالی نائینی؛ امید امیدی همت


20. حل تناوبی متقارن حول سیارک 216 کلوپاترا و بررسی پایداری آن در حضور فشار تشعشع خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مهدی جعفری ندوشن؛ کوثر آرام‌خواه


21. پیاده سازی الگوریتم درحلقه سامانه موقعیت یابی با دوربین های چشم‌ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.203882.1237

محمد علی امیری آتشگاه؛ سید محمد جعفر طبیب


22. ارائه رویکردی نوین در مدیریت کنترل تغییرات پروژه های فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مصطفی ذاکری؛ مهران نصرت اللهی؛ محمدرضا ثابتی؛ حمیدرضا مقدس نجف‌آباد؛ حمید ملکی


23. کنترل پیش‌بین بدون مدل و تحمل‌پذیر عیب برای حرکت نسبی وضعی-انتقالی فضاپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.204943.1239

محمد چینی فروشان؛ مهدی مرتضوی؛ کامران رئیسی چرمکانی


24. رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسامانه‌های ماهواره با درنظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مونا حبیبی؛ مهدی فکور؛ هادی پرویز نوروزانی


25. Drop Behavior on Micro-Structured Superhydrophobic Coating

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.207584.1241

Ramin کمالی مقدم؛ محمد طیبی؛ سالار هیات داودیان؛ رینهارد میلر


26. دستیابی به پاکیزگی مغناطیسی یک ماهواره با استفاده از جانمایی بهینه تجهیزات برپایه PSO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

بهمن قربانی واقعی؛ علیرضا شهری رازلیقی


27. تحلیل،طراحی و بهینه‌سازی حفاظ تشعشعی چندلایه برای قطعات الکترونیکی ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.209693.1246

سیدحسن صدیقی؛ علی صدر؛ حمیده دانشور؛ کاووس قوردوِئی میلان


28. مدل‌سازی سینماتیکی بدون تکینگی و کنترل غیرخطی وضعیت ماهواره با استفاده از روش کنترل تطبیقی مستقیم و PD فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.210875.1248

محمد نوابی؛ نازنین صفایی


29. مسئولیت دولتها در بهره برداری از ماهواره های کوچک در حقوق بین الملل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

حمید کاظمی


30. The retrieval of wet refractivity index by tomography using spherical cap harmonics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

مسعود دهواری؛ سعید فرزانه؛ محمد علی شریفی


31. هدایت تناسبی با بازخورد شتاب خطی و شتاب زاویه ای خط دید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.219045.1260

سید حمید جلالی نائینی؛ علی عربیان آرانی


32. روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.222529.1262

کبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفری


33. تعیین موقعیت نقطه ای استاندارد (SPP) کینماتیکی در شرایط طوفان ژئو مغناطیسی شدید با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات کد C/A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.232645.1280

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ امیر خدابنده


34. تغییرات بیانی ژن CD44 در رده سلولی MDA-MB-231 سرطان پستان بعد از قرارگیری در کلینواستت دوبعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.236587.1285

زهرا حاج‌ابراهیمی؛ مریم صلواتی فر


35. تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری تیر انعطاف پذیر ترک دار متصل به پایه چرخان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.244806.1296

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی


36. تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با سامانه تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.228465.1270

محسن شامیرزایی؛ مهران میرشمس


37. تصویر‌برداری از هدف زمینی در حال حرکت توسط رادار دهانه مصنوعی مبتنی بر نمایش تنک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30699/jsst.2020.230321.1272

سیده اندیشه معزی؛ محمدعلی مسندی شیرازی