مدلسازی و تحلیل مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی فضاپیمای انعطاف پذیر با محرک پایه

نوع مقاله: مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 پژوهشگاه هوافضا- سامانه های فضانوردی- طراحی وسایل فضایی

2 دانشگته آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

این مقاله به تحلیل و طراحی مکانیزم باز شدن پنل های صلب فضاپیمای نمونه با اتصالات انعطاف پذیر پرداخته است. مکانیزم گسترش با حفظ سرعت مناسب، همزمانی باز شدن پنل های خورشیدی را تضمین کرده و اثرات ناشی از ضربه و ارتعاشات اعمال شده در مرحله پایانی و پس از قفل شدن پنل ها را با بکارگیری المان های فنر پیچشی در اتصالات پنل ها و محرک پایه به حداقل می رساند. معادلات حرکت سیستم با استفاده از روابط لاگرانژ استخراج شده و رفتار مکانیزم طراحی شده برای مودهای تحریک گشتاور ثابت و متغیر بررسی شده است. نتایج ارائه شده در مقایسه با شبیه سازی های دینامیکی صورت گرفته توسط نرم افزار آدامز و مکانیزم های مشابه کارایی روش پیشنهادی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Simulation of a Flexible Spacecraft Solar Panels Deployment Mechanism with Yoke Driven Assembly

نویسندگان [English]

  • Milad َAzimi 1
  • Hamidreza Soleimani 2
1 Aerospace Research Institute of Iran (Ministry of Science, Technology and Research)
2 Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This paper analyses the dynamic behavior of the rigid solar panels deploying mechanism of a spacecraft with flexible hinges. The proposed mechanism, maintaining a proper speed, guarantees the deployment synchronization of solar panels and minimizes the effects of impact and vibration applied during the final stage and after the panels lock-up using torsional springs in the hinges and yoke driven assembly. The equations of the motion of the system are derived using Lagrangian approach and the behavior of the mechanism for constant and variable torque excitation modes is investigated. The simulation results presented along with the dynamic simulations performed by Adams software and conventional mechanisms show the efficiency of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adams
  • Deploying Solar Panels
  • Torsional Spring
  • flexible spacecraft
  • Yoke Driven Assembly