اصلاحی بر مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی

نوع مقاله: مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

دانشجوی دکترا

چکیده

این مقاله به اصلاح نوع خاصی از مدولاتور پهنا و فرکانس پالس با بلوک انتگرالگیر می‌پردازد. در این مدولاتور به جای فیلتر پایین گذر از یک انتگرالگیر استفاده شده، و به همین دلیل در اینجا مدولاتور پهنا و فرکانس پالس انتگرالی نامیده می‌شود. به منظور بهبود رفتار حلقه کنترلی، ساختار مدولاتور با یک شرط منطقی برای بازتنظیم خروجی انتگرالگیر اصلاح شده است. در این شرط منطقی، در صورتی که سیگنال خطا کوچکتر از بازة مشخصی باشد، خروجی انتگرالگیر صفر می‌گردد. این بهبود در دو مود پایدارساز و نشانه‌روی اعمال شده است. در مود پایدارساز، ضریب بهرة پایدارساز با استفاده از حل تحلیلی به گونه‌ای استخراج شده است تا با یک پالس، کسر معینی از سرعت زاویه‌ای اولیه مستهلک گردد. در مود نشانه‌روی، عملکرد مدولاتور اصلاح شده، قابل مقایسه با مدولاتور پهنا و فرکانس پالس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Modification to Integral Pulse-Width Pulse-Frequency Modulator

نویسندگان [English]

  • سید حمید جلالی نائینی
  • omid omidi hemmat
PhD student
چکیده [English]

This paper presents a modification to a type of Pulse-width Pulse-Frequency (PWPF) Modulator utilized an integrator block. In this modulator that called here as "Integral Pulse-Width Pulse-Frequency (IPWPF)," an integrator is used instead of the first-order low-pass filter. To improve the performance of the control system, the modulator is modified by using a logical circuit in order to reset the output of the integrator. In this logical circuit, if the error signal becomes less than a specified small value, the integrator will be reset, that is, "Small Error-Reset Integrator (SE-RI)." The modification is applied to the stabilization and pointing modes. In stabilization mode, the control gain is obtained analytically such that the angular rate of the satellite becomes zero or less than a specific percentage of its initial value by a single pulse. Simulation results show that the performance of the modified IPWPF is comparable with that of PWPF in pointing mode.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spacecraft attitude control
  • Pulse-Width Pulse-Frequency Modulator
  • Stablization and Pointing Modes