نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسنده

پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، محفظه تجزیه یک رانشگر تک مولفه‌ای بر پایه سوخت هیدرازین بصورت عددی شبیه-سازی شده است. بستر کاتالیستی مورد بررسی دو جزئی بوده و اثرات پارامترهایی مانند ضخامت ناحیه بالادستی و قطر ذرات تشکیل دهنده آن روی عملکرد محفظه تجزیه بررسی می‌شوند. در این راستا سه قطر گرانول استاندارد با عدد مش 16.5، 25 و 30 با ضخامت‌‌های ناحیه بالادستی (mm) 2.5، (mm) 5 و (mm) 7.5 در یک بستر کاتالیستی به طول (cm) 6.5 مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. شبیه‌سازی‌ها برای دو نوع گرانول در بستر اصلی با قطرهای استاندارد (in) 8/1 و (in) 16/1 در ضرایب بارگذاری (kg/m2s) 16.5، (kg/m2s) 25 و (kg/m2s) 35 انجام گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که میزان تاثیرگذاری بخش بالادست بستر کاتالیستی به شدت به نسبت اندازه ذرات تشکیل‌دهنده بستر اصلی به ناحیه بالادستی وابسته است. همچنین، طول ناحیه بالادستی و بارگذاری بستر پارامترهای مهمی در میزان تاثیرگذاری ناحیه بالادستی بشمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of geometrical parameters of a two-sided catalyst bed on flow and thermal fields of a monopropellant hydrazine thruster

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Salimi

Aerospace Research Institute, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

In present study, a hydrazine based monopropellant thruster decomposition chamber is simulated numerically. The catalyst bed separated in two sides, the particles size in upstream side is larger than those in downstream side. Effects of upstream side length and its particles diameter on catalyst bed characteristics were investigated. To this end, three standard particles sizes of mesh: 16.5, 25 and 30 for the upstream side and two standard particles diameter of 1/8 and 1/16 (in) for downstream side were analyzed. Additionally, three upstream side lengths of 2.5, 5 and 7.5 (mm) were used while the length of bed is 6.5 (cm). Simulations were performed in three bed loading coefficients of 16.5, 25 and 35 (kg/m2s). The related results showed the effectiveness of upstream side on flow and thermal fields are strongly depends on the ration of particles sizes in upstream and downstream sides. Moreover, the upstream side length and bed loading are two important factors affecting the upstream side effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monopropellant thruster
  • Catalyst Bed
  • numerical simulation
  • two-sided bed