نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 پژوهشکده حقوق، مدیریت و استاندارهای هوافضایی، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

فعالیت‎های فضایی که از گذشته برای دولت‎ها به عنوان بازیگران اصلی و سنتی صنعت فضایی، اهمیتی فوق‎العاده داشته، امروزه برای اشخاص غیر دولتی و خصوصی نیز که بازیگران جدید صنعت فضایی محسوب می‎شوند، جذابیت ایجاد کرده است. بی‎گمان در این عرصه، فناوری پیش‎شرط اجرا و توسعه فعالیت‎های فضایی است. دولت‎های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، سعی میکنند با تصویب قوانین ملی فضایی راه را برای انجام این فعالیت‎ها هموار کنند، ولی باید گفت که هنوز در این مسیر موانع زیادی موجود است. یکی از این موانع، قوانین و مقررات محدودکننده‎ کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نسبت به انتقال فناوری در صنعت فضایی است. شناسایی ابعاد این موانع و محدودیت‎ها و ارزیابی آنها از نقطه نظر حقوق مالکیت فکری، موضوع این مقاله است. تنازع و برخورد میان گرایش به سمت تجاری‎سازیِ فعالیت‎های فضایی و کنترل شدید بر انتقال فناوری در صنعت فضایی یکی از نتایجی است که این مقاله به آن دست یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Intellectual Property Rights and Transfer of Technology in Space Industry

نویسندگان [English]

  • Saied Habiba 1
  • Hamid Kazemi 2
  • Milad Sadeghi 2

1 Faculty of Law and Political Science, The University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Aerospace Science and Technology, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, IRAN

چکیده [English]

From the past, space activities which has been extremely important for governments as the main and traditional players in the space industry, are now attractive to non-governmental and private individuals, who are the new actors in the space industry. Undoubtedly, in this field, technology is a prerequisite for implementation and development of space activities. Developing and less developed governments are trying to pave the way for these activities by passing national space legislations, but it should be noted that there are still many obstacles in this way. One of these obstacles is existence of restrictive acts and regulations of developed countries on transfer of technology in space industry. Identifying dimensions of these barriers and limitations and evaluating them from the standpoint of intellectual property rights is the subject of this article. The conflict between tendency towards commercialization of space activities and tight control over technology transfer in the space industry is one of the results that this article has achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Export Control"؛ Missile Technology Control Regime"؛ National Space Laws and Regulations"؛ Outer Space"؛ The TRIPS Agreement"؛
  • "؛ The Wassenaar Arrangement"