تحلیل حساسیت مبتنی بر اَبَرمکعب لاتین پیش‌رونده مطالعه موردی : طراحی بستر کاتالیست هیدرازینی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2 پژوهشگاه هوافضا

3 دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک

چکیده

در حال حاضر، تعداد نمونه مورد نیاز برای رسیدن به دقت تحلیل حساسیت معین در طراحی، براساس روش­های سعی و خطا در طراحی صورت می­پذیرد. هدف این مقاله، توسعه روشی است برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز براساس معیار مشخص برای رسیدن به دقت تحلیل حساسیت معین می­باشد. لذا در این مقاله، یک روش  تحلیل حساسیت جدید مبتنی بر طرح آزمایشات ابرمکعب لاتین پیش‌رونده و همگرایی نتایج تحلیل ارائه شده است. برای این منظور یک روش نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین پیش‌رونده توسعه داده شد. این رویکرد سیستماتیک منجر به تحلیل حساسیت دقیق، کارآمد و سریع در مدل‌های مختلف و با تعداد پارامترهای زیاد و بازه تغییرات بزرگ شده‌است. تحلیل حساسیت روی مدل طراحی بستر کاتالیستی یک رانشگر تک پیش‌رانه هیدرازینی به عنوان مطالعه موردی، انجام شده‌است و نتایج تحلیل حساسیت طراحی بستر کاتالیستی ارزیابی و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در تحلیل حساسیت مبتنی بر ابرمکعب لاتین پیشرونده با مشخص شدن کمینه جمعیت مورد نیاز برای انجام تحلیل حساسیت با دقت مشخص، هزینه محاسباتی تحلیل‌های مشابه و پیچیدگی‌های طراحی کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity analysis based on Progressive LHS Applied to Hydrazine Catalyst Bed Design

نویسندگان [English]

  • Hassan Naseh 1
  • mohammad naddafi pour meibody 2
  • فتح اله امی 3
1 Assistant Professor
2 SRI