طراحی و ساخت مکانیزمهای حرکتی آنتن یک ماهواره مخابراتی

نوع مقاله: مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه قم-قم

چکیده

در این مقاله مراحل طراحی و شبیه سازی نمونه مهندسی مکانیزم رهاسازی و گسترش آنتن یک ماهواره مخابراتی شرح داده شده است. به دلیل سادگی و همچنین دسترسی به قابلیت اطمینان بیشتر از سیستم فنر پیچشی برای تحریک آنتن استفاده شده است. در ابتدا گشتاور تحریک مکانیزم گسترش محاسبه شده و متناسب با آن فنر و میراکننده مناسب برای مکانیزم انتخاب شده است. همچنین جهت قفل کردن مکانیزم در موقعیت نهایی خود از پین فنردار و برای مکانیزم رهایش آنتن از مکانیزم بُرشگر حرارتی استفاده شده است که در آزمون‌های انجام شده عملکرد مناسبی نشان می‌دهد. شبیه‌سازی دینامیکی توسط نرم‌افزار Adams روی سیستم انجام و جهت اطمینان از استحکام سازه‌ای مکانیزم، تحلیلهای عددی اجزاء محدود توسط نرم‌افزار Nastran-Patran انجام گرفته است. با توجه به نتایج شبیه‌سازی به دست آمده، می‌توان گفت که این مکانیزم یک مکانیزم ساده، کاربردی و قابل اطمینان بوده و می‌تواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and manufacturing of the antenna motion mechanisms of a communication satellite

نویسنده [English]

  • Mohammad Salari
Assistant Prof., Faculty of Engineering, Department of Applied Mechanics, University of Qom, Qom, Iran